Trollkona

"En trollkona skall du icke låta leva"

Platser

Dalarna

Gränsen mellan Dalarna och Härjedalen går genom sjumilaskogarna kring fäboden Slängbodarna. 1664 flyttade den moderlösa Gertrud från Lillhärdal i Härjedalen till sin farfar i byn Åsen i Dalarna där det talas älvdalska. Här spreds trolldomsrykten om Gertrud och hon togs till förhör 1668.

Älvdalen

Kyrkbyn

Åsen

Loka

Falun

Av bevarade handlingar framgår det att de dömda flyttades till fångehuset i Falun.

© 2019 Trollkona

Tema av Anders Norén