TROLLKONA | Andebark

"En trollkona skall du icke låta leva"

Tidslinje

Tiden fram till 1520

Tiden innan Gustav Vasa tog makten i Sverige vet vi inte så mycket om. Kanske bodde Vanerna i Älvdalen och hade förmågor som Asarna saknade?

1520-1568

Tidsperioden inleddes med Stockholms blodbad och inbördeskrig. På Västerås riksdag 1527 drog Gustav Vasa in kyrkans gods till staten och avskaffade katolicismen i Sverige.

Sverige gjorde han till ett arvfurstendöme.

Efter Gustav Vasas bortgång 1560 kröntes hans äldste son, Erik till kung. Konflikter mellan Gustav Vasas söner ledde fram till att Johan III kröntes till kung i januari 1569.

1569-1600

Eftersom Johan III:s drottning var katolik hoppades de svenska katolikerna att katolicismen skulle återinföras i Sverige. Efter Johan III död använde Karl IX religionen som en förevändning att starta ett religionskrig mot Sveriges nya kung, Johan III:s son Sigismund som redan var kung i Polen och troende katolik.

1600-1650

Efter att Karl IX tagit makten blev religion politik. Många katoliker flydde utomlands. På kontinenten pågick det 30-åriga kriget – ett religionskrig mellan katoliker och protestanter.

Sveriges lagar var föråldrade, men lagstiftningsarbetet prioriterades inte. Ett problem var att lagtextavskrifterna fått olika innehåll. För att råda bot på problemet tryckte Karl IX de medeltida landskapslagarna år 1608. Eftersom det inte fanns någon kyrkobalk tillfogade han ett utdrag ur bibeln. Där stod det en trollkona ska du icke låta leva. 1617 avrättades sju kvinnor i Finspång som då låg i Hertiginnan Maria Elisabets och Hertig Johans hertigdöme Östergötland. (Maria Elisabet var dotter till Karl IX och Johan var son till Johan III.)

1650-1674

Efter att drottning Kristina konverterat till katolicismen blev ortodoxin än mer inskränkt och präglade en stor del av människans liv på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss.

© 2024 TROLLKONA | Andebark

Tema av Anders Norén