TROLLKONA | Andebark

"En trollkona skall du icke låta leva"

Juridik

Under de stora häxförföljelserna i Dalarna i slutet av 1660-talet uppgav hundratals barn att de hade blivit förda till Blåkulla, där de utsattes både för sexuella övergrepp och för misshandel.
– ur boken Satans raseri av Bengt AnkralooFrågorna var många när jag började leta information om trolldomsprocesserna våren 2014. Vilka lagar gällde?

Eftersom jag arbetat som försvarsadvokat fram till 2014 undrade jag så klart vem som agerade åklagare. Att de misstänkta saknade försvarare var uppenbart, men vad som var ännu märkligare var att kvinnor vid den tiden inte hade rätt att föra sin talan vid domstol.

Ju mer jag läste desto mer förvirrad blev jag. För att bringa reda citerade jag olika källor på bloggen och fyllde på med information efter hand.

I länkarna nedan försöker jag besvara följande frågor

Vilka lagar gällde?

Vad sa svensk doktrin?

Vad sa europeisk doktrin?

Fanns det några rättsfall om trolldom?

Hur gick rättegången till? Fanns det några regler att följa?

Det extraordinarie tinget i Älvdalen i september 1668 är väldokumenterat.

Förekom tortyr?

Hur förvarades fångarna i väntan på verkställighet?

Vilka straff fanns det?

Ordlista

© 2024 TROLLKONA | Andebark

Tema av Anders Norén