TROLLKONA | Andebark

"En trollkona skall du icke låta leva"

Anklagare

I de senare trolldomsprocesserna förekom det visgossar. Vad var det som fick människor att ange oskyldiga?

Älvdalen 1667-69

De första protokollförda förhören ägde rum i juni 1668. Nedanstående tre personer har jag benämnt anklagare då de var några av de första att ange oskyldiga. På min hemsida kan du läsa mer.

Erik Eriksson

Anna Eriksdotter

Hans Hansson

© 2024 TROLLKONA | Andebark

Tema av Anders Norén