TROLLKONA | Andebark

"En trollkona skall du icke låta leva"

Kyrkbyn

Det här är en avbildning av en skifteskarta som sitter på väggen där Sportkullan har sina lokaler.

Berättelsen bygger på historiska fakta så långt det är möjligt. Här hittar du material jag inspirerats av.

Kyrkan och dess byggnader

Byn söder om kyrkan

Byn norr om kyrkan

Så här såg skiftena ut ner mot älven.

Ägarförteckning

© 2024 TROLLKONA | Andebark

Tema av Anders Norén