TROLLKONA | Andebark

"En trollkona skall du icke låta leva"

1650-1674

1654 Drottning Kristina abdikerar vilket leder till strävare och mer inskränkt ortodoxi

1655 Religionsstadgan förbjuder katolsk verksamhet och annan irrlära

1663 Religionsplakatet styr bibeltolkningen

1667 Censur. All kätterska litteratur förbjöds. Varje invandrare ställdes under kyrklig kontroll.

1664 6 december Laga ting i Älvdalen

1665 Trolldomsanklagelser på Åland

1667 Tumult med kontrollören

1668 22 maj Brev från Länsmannen i Älvdalen

1668 14 juni Fjärdingsting

1668 September Extraordinarie ting i Älvdalen

1669 29 januari Brev från Landshövdingen till Kungl Hofrätten

 

1667 – 1671 Trolldomsprocesser i Älvdalen

© 2024 TROLLKONA | Andebark

Tema av Anders Norén